PAMiR7000

HOME | KONTAKT | KE STAŽENÍ | CHATA VERCHOVINA | PŮJČOVNA | ZPRÁVY Z AKCÍ

EXPEDICE 2025

SIERRA NEVADA - TREK PICO HUMBOLDT A BOLÍVAR | VENEZUELA | 11 DNÍ (LEDEN)

VELKÝ ETIOPSKÝ OKRUH | 17 DNÍ (BŘEZEN)

PRODLOUŽENÍ O OKRUH V SOMALILANDU | 4 DNY (BŘEZEN)

DRAKENSBERG A VODOPÁD TUGELA | JAR A LESOTHO | 12 DNÍ (DUBEN)

AZORY - TURISTIKA NA ZELENÝCH OSTROVECH V ATLANTIKU | PORTUGALSKO | 7 DNÍ (DUBEN)

ŘEKY A HORY SRBSKA, KOSOVA A MAKEDONIE | 8 DNÍ (KVĚTEN)

MONT BLANC PAPEŽSKOU CESTOU | ITÁLIE | 7 DNÍ (ČERVEN)

BIBLICKÝ ARARAT 5165 M, JEZERO VAN A NACHIČEVANSKÁ AUTONOMNÍ REPUBLIKA JAKO BONUS | TURECKO, ÁZERBAJDŽÁN | 9 DNÍ (ČERVEN)

K NEJVYŠŠÍM HORÁM MONGOLSKA | 14 DNÍ (ČERVENEC)

KOHE TEZ 7015 M, HINDÚKÚŠ | AFGHÁNISTÁN | 18 DNÍ (SRPEN)

TREKING PODÉL PAMÍRSKÉHO TRAKTU| TÁDŽIKISTÁN/KYRGYZSTÁN | 12 DNÍ (ZÁŘÍ)

TREKING PODÉL PAMÍRSKÉHO TRAKTU + PAMIROALAJ (BEŠ KOL)| TÁDŽIKISTÁN/KYRGYZSTÁN | 16 DNÍ (ZÁŘÍ)

KALANAG 6387 M, GARHWAL, INDICKÝ HIMALÁJ | 18 DNÍ (ŘÍJEN)

VÝCHODOAFRICKÁ CESTA K PRAMENŮM NILU | RWANDA, BURUNDI, TANZANIE | 11 DNÍ (LISTOPAD/PROSINEC)

ČAD, SAHELSKÉ TAJEMNO | 9 DNÍ (PROSINEC)

VÁNOČNÍ KEŇA PRO RODINY A PÁRY | 7 DNÍ (PROSINEC)

> PROGRAM CK > EXPEDICE 2025 > MALÝ ETIOPSKÝ OKRUH

MALÝ ETIOPSKÝ OKRUH

Zatím čtvrtá a nejrozsáhlejší cesta po Etiopii, kterou jsme pro vás připravili

Projedete všechna lákadla, která Etiopie nabízí - od kmenů dolního Omo, přes čtyřtisícové hory Bale plné vlčků etiopských až po geologický národní park Awash, rezervaci buvolců nebo muslimské město Harar a kresby v jeskyních

Kratší varianta pro ty, kteří nemají tolik času na Velký etiopský okruh

PAMiR7000

2025 (12 dní)

Kč plus letenka (již od Kč)

>> PŘIHLÁSIT SE

minimální počet účastníků 7

UPOZORNĚNÍ
Horské aktivity a horolezectví jsou rizikové sporty s rizikem osobního zranění či poškození či ztráty majetku. Účastníci si toho musí být vědomi a přijmout toto osobní riziko a nést jeho případné následky. Ačkoliv se CK maximálně snaží vyvarovat se jakýchkoliv změn v programu, tyto nelze u expedičních zájezdů nikdy zcela vyloučit. Proto si vyhrazujeme právo operativně měnit program na místě dle změn letových řádů, politické nestability či přírodních katastrof a vlivů. Je nutné si uvědomit, že jsou věci, které CK nemůže ovlivnit, a proto Vás žádáme o pochopení a trpělivost.

Program

1. den večerní odlet do Addis Abeby

2. den přílet do Addis Abeby, dopolední přelet z hlavního města do Jinky, komunikačního centra na dolním Omu. Odpoledne návštěva kmene Mursí, jednoho z nejbizarnějších v Africe. Vyznačuje se hliněnými talířky v dolním rtu i ušních boltcích. Nocleh v hotelu v Jince

3. den přejezd do Konso, během kterého navštívíme další jednoduchý kmen Erbore, a také kamenné vesnice v oblasti Konso, která je známá svými terasovitými poli, nocleh v Konso

4. den přejezd do Awassy, cestou návštěva rezervace Senkele Swayne´s hartebeast sanctuary, která chrání stáda buvolců Swayneových

5. den dopoledne dojedeme do Dinsha, kde vyřídíme veškerou administrativu pro trek v NP Bale, druhém nejvyšším pohoří Etiopie. Přejedeme do Habery, odkud kolem vodopádu Finch Abera krátce dojdeme do tábořiště Sodota. Počítáme s nesením batohu na třídenní trek na zádech, na přání je možno zařídit koně s pohoniči. Nocleh ve stanu.

6. den trek na tábořiště Morobawa

7. den trek na tábořiště Keyrensa

8. den návrat do tábořiště Sodota a odjezd směr NP Awash

9. den návštěva geologického národního parku Awash, který leží na zlomové linii Afrického Riftového údolí. Uvidíme vodopády na řece Awash, kaňon i hyení doupata

10. den přejezd do Hararu, velkého historického muslimského opevněného města ve východní Etiopii, jednoho z mála starobylých měst kontinentu. Cestou zastávka na jeskynní malby Laga Oda nedaleko Dire Dawy

11. den prohlídka města Harar, která zahrnuje museum Arthura Rimbauda, prokletého básnía, který zde pobýval, dům Rasa Tafariho (odtud rastafariáni), dnes Šerifovo museum, krmení hyen, hrobku Emíra Nura a návštěvu typického domu. K tomu si samozřejmě projdeme staré uličky, brány a hradby starého Hararu. Odpoledne odjezd směr Afar

12. den přejezd do Addis Abeby, večení odlet zpět domů, ranní návrat do ČR

PAMiR7000

Cena zahrnuje: letenku, transfery na akci dle programu terénními auty (kapacita 1 auta 4 osoby, džípy zůstávají celou dobu k dispozici), organizační zajištění, český horský průvodce (plynulá angličtina), veškeré poplatky na místě za položky v programu - kmeny, Danakil, národní parky, památky v Hararu apod. (součet všech vstupních poplatků je ta částka v USD), ročenka VERTIGO, mapové podklady, sleva na vybavení PAMIR7000 ve výši 30% (neplatí pro péřové spací pytle).

Cena nezahrnuje: vízum (50 USD), ubytování, osobní útratu, stravu

PAMiR7000

SLEVY A STORNO Řídí se obecnými předpisy Pamir7000. Naleznete na našem webu.

NÁROČNOST
Cestovatelská akce s třídenním nenáročným trekem. Malý okruh nezahrunuje kliamticky vražedné vedro v Danakilské proláklině.

PAMiR7000

VEDOUCÍ
Český horský průvodce dle platné legislativy ČR se znalostí vedení skupin v horách a poskytnutí první pomoci v horách. Znalost angličtiny (plynule).

PAMiR7000

POČASÍ
Březen se suché období vhodné pro cestování po Etiopii celkově.

JAK SE SBALIT
Doporučujeme jeden střední batoh, který využijete i na trek, zbytek stačí v nějaké tašce na zip.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Během programu pod horami budeme spát v jednoduchých hotelích, na treku ve vlastních stanech, kromě treku bude denně možnost nákupu potravin nebo jídla v restauraci.

KOMUNIKACE A ELEKTŘINA
Během pobytu bude možnost nabíjet spotřebiče bez omezení. Také GSM signál je v nížinách dostupný.

JAZYK A ČAS
V Etiopii se mluví amharsky. Lze použít i angličtinu. Časový posun je plus 2 hodiny.

ZDRAVÍ
Vedoucí akce je proškolen Horskou službou ČR pro poskytnutí první pomoci v horách. Má s sebou klasickou lékárničku. Každý je povinen mít s sebou osobní lékárnu s následujícím složením: obvaz obyčejný i elastický, náplasti, léky proti horečce (Paralen), bolení hlavy (Ibuprofen) a průjmu (Endiaron, Reasec, Imodium, Ercefuryl či jiné). Na akci není problém s kvalitou pitné vody. Na akci není nutné žádné očkování, ale doporučujeme žloutenku A+B. Může být vyžadována žlutá zimnice.

POJIŠTĚNÍ
Pro horské aktivity doporučujeme pojištění přes Český horolezecký svaz, které vyřídíte online na www.horosvaz.cz. Naopak důrazně NEDOPORUČUJEME pojištění u Alpinverein. Důvody naleznete ZDE. To nemluvíme o tom, kolik organizací dnes OEAV nabízí a dokonce si na to platí reklamu v médiích - zda je to o byznyse nebo o službě horalům a horolezcům - nechť každý zváží sám.

NADMOŘSKÁ VÝŠKA
Na expedici se budeme pohybovat ve středních nadmořských výškách, kde nebývají problémy s výškovou nemocí. Výstup po vlastních nohách zaručí dostatečnou aklimatizaci pro výstupy v horách.

VYBAVENÍ
Seznam vybavení zašleme přihlášeným účastníkům v předstihu. Všichni účastníci mají možnost nákupu vybavení PAMIR7000 se slevou cca 30% (velkoobchodní ceny) a dále zvýhodněného nákupu se slevou až 30% vybavení značek Pinguin, Singing Rock, Grivel, Lanex. Mačky, cepíny, přilby, karabiny či úvazky je možné půjčit v půjčovně CK – viz odkaz Půjčovna.

VÁHOVÉ LIMITY ZAVAZADEL
Standardně 20 kg odbavených zavazadel (vnitrostátní lety) a 8 kg příručního zavazadla. Upřesníme po nákupu letenek dle pravidel konkrétní letecké společnosti.

VÍZA A POVOLENÍ
ČR i SR má s Etiopií vízový styk, vízum dostaneme za 50 USD na letišti po příletu.

MÍSTNÍ ÚTRATA
Na místě počítejte s běžnou osobní útratou za jídlo a pití. Doporučujeme kapesné cca 150-200 USD (plus výdaje na ubytování).

Formality: na výpravu je nutný cestovní pas. Zájemce o účast vyplní přihlášku a odešle ji do CK (stačí elektronicky), dále postupuje dle pokynů CK. Platbou zálohy se klient stává účastníkem expedice s rezervovaným místem (nikoliv sepsáním smlouvy). Doplatek musí být zaslán nejpozději 40 dní před odjezdem. V opačném případě zaniká nárok na slevy a klient riskuje vyloučení z expedice bez nároku na náhradu. Platba za letenku proběhne do 5 dní od vydání pokynu CK k platbě (záleží na libovůli letecké společnosti), cenu letenky nelze vzhledem k vývoji cen ropy nijak předpovědět.

copyright PAMIR7000, anno 2024