PAMiR7000

HOME | KONTAKT | KE STAŽENÍ | CHATA VERCHOVINA | PŮJČOVNA | ZPRÁVY Z AKCÍ

ZIMA 2023

LEDOVÉ LEZENÍ VE VYSOKÝCH TATRÁCH | SLOVENSKO

NÁCVIK LEDOVCOVÝCH TECHNIK VE VYSOKÝCH TATRÁCH | SLOVENSKO

SKITOURING NA ZLATIBORU | SRBSKO

TURISTIKA 2023

TRADIČNÍ JARNÍ ALPY | RAKOUSKO

KAŇONY A JESKYNĚ SRBSKÉHO KRASU

SVATÝ VÁCLAV V PROKLETÝCH HORÁCH | ČERNÁ HORA

> PROGRAM CK > LÉTO 2023 > SRBSKO

KAŇONY A JESKYNĚ SRBSKÉHO KRASU

Srbské Karpaty jsou celé z vápence a nabízejí nečekané krásy v podobě snadného kaňoningu, průzkumu divokých jeskyní a skalních bran a tunelů

Vlakem projedeme soutěsku Timoku, která nabízí buď most nebo tunel, ale žádnou rovnou trať, až do Niševacké soutěsky s průstupem kaňonu

Měděné doly, divoká Cerjanské jeskyně nebo ledová propast na hřebeni. K tomu všemu výborná balkánská kuchyně...

Akce v malé skupině 7 lidí

21. - 25. července, 6990,- Kč

PAMiR7000

1. den, odjezd z ČR ve večerních hodinách (Ostrava 16,00), příjezd do Srbska, nocleh cestou

2. den, příjezd do Majdanpeku v NP Djerdap, kolem kterého se rozkládá naprosto brutální povrchový měďěný důl. Výhled na povrchové doly a návštěva nedaleké krápníkové Rajkovy jeskyně, příjezd na ubytování, odpoledne krátká túra na skalní bránu Bogova vrata

3. den, cesta do Knjaževace, odkud pojedeme vlakem soutěskou řeky Timok do Niševace, před odjezdem vlaku zpět projdeme kaňon Svrljiška Banjica, vyhlídky do něj a krátký kaňon s žebříky a jezírky - pochod přímo vodou dnem kaňonu, takže budeme potřebovat boty do vody. Odpoledne krátný výstup na vyhlídkový Ledenički vrh 1160 m s ledovou propastí Ledenica

4. den, Cerjanskou jeskyni zpřístupnili teprve nedávno a její průchod je dosti dobrodružný, v druhé polovině dne absolvujeme okruh kolem vesnice Kopajkošara, který nabízí dva skalní tunely a ponory (Bigra a Sudveka) a jeskyni Samar s vodopádem, pokud zbude čas, zavítáme do Popšice, kde mají mezotermální bazén

5. den, ranní túra (do oběda) na vrchol Rtanj - Šiljak 1560 m, nejvyšší vrchol srbských Karpat, místo údajně léčivé síly, kterou znali už staří Římané, poté cesta zpět do ČR a návrat v nočních hodinách

PAMiR7000

Cena zahrnuje dopravu mikrobusem po celou dobu akce, průvodce, mapové materiály, organizační zabezpečení, pojištění CK proti úpadku, ročenku VERTIGO.

Cena nezahrnuje ubytování (cca 15 EUR/nocleh), stravu

Pamírský horský klub: přihláškou na akci se člen výpravy stává členem Pamírského horského klubu. Toto členství je bezplatné, lze jej kdykoliv zrušit prostým oznámením o zrušení. Členství jej opravňuje k čerpání slev na další akce (5 %) a k nákupu outdoorového vybavení PAMIR7000 za klientské ceny kdykoliv po akci v budoucnu.

Ubytování v hotelu v oblasti Sokobanje, budeme se snažit zabezpečit ubytování s bazénem

Pojištění není součástí ceny zájezdu, každý klient si řeší vlastní zdravotní/úrazové pojištění sám.

PAMiR7000

Nutné vybavení: oblečení na jednodenní turistiku na horách, brýle, krém proti slunci, plavky. Na jednodenní túry stačí malý batoh.

Náročnost: jedná se o jednodenní túry na vrcholy vysoké do 1600 m, které zvládne každý turista. Do jeskyní vzít čelovku a do kaňonu boty do vody nebo alespoň sandály s pevnou patou.

Formality: na akci stačí OP. Zájemce o účast vyplní přihlášku a odešle ji do CK (stačí elektronicky), dále postupuje dle pokynů CK.

copyright PAMIR7000, anno 2022