PAMiR7000

HOME | KONTAKT | KE STAŽENÍ | CHATA VERCHOVINA | PŮJČOVNA | ZPRÁVY Z AKCÍ

EXPEDICE 2023

EL SALVADOR A HONDURAS | 14 DNÍ (LEDEN)

BELIZE | 10 DNÍ (ÚNOR)

TO NEJLEPŠÍ Z MADAGASKARU | 17 DNÍ (DUBEN)

NEJKRÁSNĚJŠÍ PERUÁNSKÉ TREKY A PAMÁTKY SEVERU | 16 DNÍ (KVĚTEN)

PŘECHOD SIERRY NEVADY | ŠPANĚLSKO | 4 DNY (KVĚTEN)

KAPADOKIE A HORY ANATOLIE | TURECKO | 10 DNÍ (ČERVEN)

PERLY STŘEDNÍ ASIE - PAMÁTKY A TURISTIKA | UZBEKISTÁN, TÁDŽIKISTÁN, KYRGYZSTÁN | 12 / 15 DNÍ (ČERVENEC)

PRVOVÝSTUPY NA RÚŠÁNSKÉM PAMÍRU, JIŽNÍ PAMÍR | TÁDŽIKISTÁN | 16 DNÍ (SRPEN)

ŠTÍT MOSKEVSKÉ OLYMPIÁDY 5883 M, JIŽNÍ PAMÍR | TÁDŽIKISTÁN | 16 DNÍ (SRPEN)

TURISTIKA V ARMÉNSKÝCH HORÁCH Z POHODLÍ HOTELU | 9 DNÍ (ZÁŘÍ)

MERA PEAK 6476 M | NEPÁL | 17 DNÍ (ŘÍJEN)

OKRUH ZÁPADNÍ AFRIKOU - BENIN A TOGO | 12 DNÍ (LISTOPAD)

SEVERNÍ KAMERUN | 9 DNÍ (LISTOPAD/PROSINEC)

KAMERUNSKÁ HORA 4020 M A PRALESY STŘEDNÍ AFRIKY | 10 DNÍ (PROSINEC)

MOŽNOSTI SPOJENÍ AKCÍ BENIN A TOGO / SEVERNÍ KAMERUN / KAMERUNSKÁ HORA

VÝŠKOVÉ EXPEDICE 2023 PRO JEDNOTLIVCE ČI SAMOSTATNÉ SKUPINY

PIK LENINA 7134 M | KYRGYZSTÁN | 17-21 DNÍ (ČERVENEC-SRPEN)

NUN 7135 m, KAŠMÍRSKÝ HIMALÁJ | INDIE | 26 DNÍ (ČERVENEC - SRPEN)

SATOPANTH 7075 M, GARHWALSKÝ HIMALÁJ | INDIE | 26 DNÍ (ZÁŘÍ)

> PROGRAM CK > EXPEDICE 2023 > SATOPANTH 7075 M GAHRWALSKÝ HIMALÁJ

SATOPANTH 7075 M | INDIE

Gahrwalský Himaláj je kouzelné místo plné slavných jmen - Shivling, Bhagirati, Gangotri, Meru, Kedarnath...

Navštívíme poutní místo Gangotri a prameny Gangy Gaumukh

Tuto akci si dopřejeme v plném komfortu, s kuchařem v BC a výškovým guidem až na vrchol

Indická sedmitisícovka, k tomu není moc co dalšího dodat :-)

PAMiR7000

30. dubna - 25. května

21. května - 15. června

15. září - 10. října

9. října - 3. listopadu

4990 USD plus mezinárodní letenky dle aktuálního ceníku

minimální počet účastníků 1

UPOZORNĚNÍ
Horské aktivity a horolezectví jsou rizikové sporty s rizikem osobního zranění či poškození či ztráty majetku. Účastníci si toho musí být vědomi a přijmout toto osobní riziko a nést jeho případné následky. Ačkoliv se CK maximálně snaží vyvarovat se jakýchkoliv změn v programu, tyto nelze u expedičních zájezdů nikdy zcela vyloučit. Proto si vyhrazujeme právo operativně měnit program na místě dle změn letových řádů, politické nestability či přírodních katastrof a vlivů. Je nutné si uvědomit, že jsou věci, které CK nemůže ovlivnit, a proto Vás žádáme o pochopení a trpělivost.

Program

1. den přílet do Dillí, transfer na hotel, check in v hotelu. Podle času příletu můžete samostatně vyrazit za památkami Dillí

2. den snídaně, dopoledne meeting na IMF (horolezecká federace), odpoledne odjezd do Rišikéše, nocleh na hotelu s večeří

3. den snídaně - večeře. Po snídani přesun do Uttarkaší, nocleh

4. den snídaně - večeře. Po snídani přesun do Gangotri, nocleh

5. den první den treku do BC - Gangotri - Bhojbasa 3800 m, nedaleko Kraví tlamy - Gaumukhu (pramen Gangy)

6. den druhý den treku na louky Nandavan s překrásnými výhledy

7. den skrátký poslední den pochodu do BC 4950 m

8. - 21. den každý den kompletní jídlo i ve výškových táborech. Působení na kopci, výstup na vrchol. Sestup do BC. Celou dobu přítomen výškový guide a nosiči.

22. den sestup do Bhojbasy

23. den sestup do Gangotri a odjezd do Uttarkaší, nocleh v hotelu

24. den Uttarkaší - Rišikéš

25. den Rišikéš - Dillí, debrífink na IMF, nocleh v hotelu

26. den transfer na letiště a odlet z Dillí

PAMiR7000

Cena zahrnuje: zajištění letenky Praha – Dillí a zpět i indického víza, veškerou dopravu mikrobusy a jeepy dle programu, veškeré ubytování dle programu ve dvulůžkových pokojích, stravu od Dillí po BC včetně a také každý den pobytu v BC (snídaně - oběd - večeře), poplatek u IMF za permit na kopec, veškerou administrativu spojenou s výstupem na kopec, styčný důstojník a veškeré jeho výdaje (doprava, ubytování, jídlo), stany pro BC (2 osoby na 1 stan),kyslíková záchranná maska v BC, kuchaři v BC, nosiči do BC (limit 40 kg na osobu) i výškoví nosiči a výškový guide a další personál, kompletní zařízení BC (kuchyň, stoly, židle...), vstupné do památek dle programu, zajištění společných jisticích pomůcek pro výstup (lana, ledové šrouby, sněhové kotvy)

Cena nezahrnuje: mezinárodní letenku a poplatek indické vízum cca 70 USD (vyřídí CK)

SLEVY A STORNO Řídí se obecnými předpisy Pamir7000. Naleznete na našem webu.

NÁROČNOST
Jedná se o náročnou velehorskou akci, která předpokládá znalost pohybu v ledovcovém terénu. Na akci se nebudeme pohybovat ve skalním terénu. Budeme spát několik dní po sobě na ledovci nebo na sněhu, což je náročné jak na vybavení, tak na psychickou odolnost. Zavazadla do BC vynesou nosiči/koně. V oblasti je přes den intenzivní sluneční záření. Náročnost kopce je hlavně v rovině psychické, kdy je nutné se vyrovnat s dlouhodobým nepohodlím a náročnosti vážné horské expedice. Pro celkové absolvování stačí dobrá fyzická kondice a psychická odolnost. Účastníky, kteří nebudou schopni absolvovat terén kašmírského Himaláje (tj. přecenili vlastní schopnosti a přihlásili se na akci, která není pro ně vhodná) bude moci vedoucí oficiálně vyloučit kdykoliv během akce z programu – v té chvíli přestávají být účastníky akce a vyčkají do ukončení akce v BC. NAŠE INDICKÁ SERVISNÍ ORGANIZACE JIŽ USPOŘÁDALA 35 EXPEDIC NA NUN!

PAMiR7000

VEDOUCÍ
Na akci NENÍ přítomen český vedoucí. Akci vede anglicky mluvící indický personál.

POČASÍ
V letním období do oblasti zasahuje výběžek monzunu. Teploty jsou však nejvyšší a mrazy nejslabší. V klimaticky vhodnějším ale mrazivějším pomonzunovém období se sem expedice s garantovaným termínem odjezdu nepořádají.

JAK SE SBALIT
Doporučujeme jeden velký batoh na expedici, se kterým se pak budeme pohybovat celou dobu. Malý batoh nevyužijete. Minimální litráž je 60 lt., lépe však 75 lt. Doporučujeme použít pytel na přepravu letadlem (viz náš e-shop), který pak použijete na dopravu nákladu koňmi/nosiči.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Ve městech ubytování v hotelu/guesthousu se stravou, v horách ubytování ve 2 místných stanech se stravou. Každý řeší pouze vlastní stravu pro výškové tábory.

PAMiR7000

KOMUNIKACE A ELEKTŘINA
V Indii je zakázáno používat satelitní telefon. Kopec není pokrytý mobilním signálem.

JAZYK A ČAS
Ve Indii se nejlépe domluvíte anglicky. Časový posun je plus 3 a 1/2 hodiny.

ZDRAVÍ
Každý je povinen mít s sebou osobní lékárnu s následujícím složením: obvaz obyčejný i elastický, náplasti, léky proti horečce (Paralen), bolení hlavy (Ibuprofen) a průjmu (Endiaron, Reasec, Imodium, Ercefuryl či jiné). Na akci není problém s kvalitou pitné vody. Na akci není nutné žádné očkování, ale doporučujeme žloutenku A+B a břišní tyfus, jako ostatně na všechny akce.

PAMiR7000

POJIŠTĚNÍ
Na tuto akci je nejvhodnější celoroční horolezecké pojištění UNIQUA přes ČHS (nutné členství ve svazu), nemá omezení nadmořskou výškou. Pro zajištění pojištění i členství v ČHS můžete kontaktovat CK. Dalším vhodným pojištěním je Alpenverein (vč. členství v Rakouském svazu) plus připojištění nad 6000m.

NADMOŘSKÁ VÝŠKA
Na expedici se budeme pohybovat ve velmi vysokých nadmořských výškách. Je vhodné aby účastníci již měli nějakou zkušenost s výškou za sebou. Pro vyvarování se problémům budeme postupovat pomalu a dodržovat pitný režim. Dále budeme sledovat příslušné zdravotní ukazatele (tlak, tep, nasycení krve kyslíkem), které budou indikovat možnost dalšího pokračování ve výstupu každého účastníka. Vedoucí akce má zkušenosti s vedením skupin nadmořských výškách okolo 7000m. CK zakazuje a naprosto se distancuje od laické aplikace léků na výškovou nemoc (Dexamethason, Nifedipin) či „preventivního“ užívání diuretik (Diluran) samotnými účastníky expedice, ať už ve formě tablet či injekcí. Jakékoliv problémy způsobené porušením tohoto pravidla nebude CK řešit.
PŘED AKCÍ DOPORUČUJEME KRÁTKOU AKLIMATIZACI NA VÝŠKU OKOLO 4000 m.

VYBAVENÍ
Seznam doporučeného vybavení bude zaslán přihlášeným účastníkům. Všichni účastníci mají možnost nákupu vybavení PAMIR7000 se slevou cca 30% (velkoobchodní ceny) a dále zvýhodněného nákupu se slevou až 30% vybavení značek Pinguin, Singing Rock, Grivel, Lanex. Mačky, cepíny, přilby, karabiny či úvazky je možné půjčit v půjčovně CK – viz odkaz Půjčovna.

VÁHOVÉ LIMITY ZAVAZADEL
Standardně 23 nebo 30 kg odbavených zavazadel a 8 kg příručního zavazadla. Upřesníme po nákupu letenek dle pravidel konkrétní letecké společnosti.

PAMiR7000

VÍZA A POVOLENÍ
S Indií máme vízový styk, vízum vyřídí za poplatek CK.

MÍSTNÍ ÚTRATA
Na místě počítejte s běžnou osobní útratou za jídlo a pití. Doporučujeme kapesné cca 100 EUR.

Formality: na výpravu je nutný cestovní pas. Zájemce o účast vyplní přihlášku a odešle ji do CK (stačí elektronicky), dále postupuje dle pokynů CK. Platbou zálohy se klient stává účastníkem expedice s rezervovaným místem (nikoliv sepsáním smlouvy). Doplatek musí být zaslán nejpozději 40 dní před odjezdem. V opačném případě zaniká nárok na slevy a klient riskuje vyloučení z expedice bez nároku na náhradu. Platba za letenku proběhne do 5 dní od vydání pokynu CK k platbě (záleží na libovůli letecké společnosti), cenu letenky nelze vzhledem k vývoji cen ropy nijak předpovědět.

PAMiR7000

copyright PAMIR7000, anno 2022