PAMiR7000

HOME | KONTAKT | KE STAŽENÍ | CHATA VERCHOVINA | PŮJČOVNA | ZPRÁVY Z AKCÍ

EXPEDICE 2015

KILIMANDŽÁRO, MERU A SAFARI NA KRÁTEROVÉ VYSOČINĚ | TANZANIE

LOBUCHE EAST, TREK DO BC EVERESTU | NEPÁL

VYSOKÝM ATLASEM | MAROKO

SAJAMA A HUAYNA POTOSÍ | BOLÍVIE

TREK FANSKÝMI HORAMI | TÁDŽIKISTÁN

MUZTAGH ATA 7545 M | ČÍNA

PIK LENINA | KYRGYZSTÁN

ELBRUS A KAVKAZ | RUSKO

HOROLEZECKÝ TÁBOR NA KAVKAZE | RUSKO

CHIBINI A SEVERNÍ RUSKO | RUSKO

TREK CHEVSURETIÍ A TUŠETIÍ | GRUZIE

OHŇOVÁ ZEMĚ A PATAGONIE | ARGENTINA

> PROGRAM CK > EXPEDICE 2015 > MUZTAGH ATA

MUZTAGH ATA 7545 M | ČÍNA

Naše nejnáročnější akce roku 2015 vede do čínského Pamíru, kterému se někdy také říká Khun Lun. Nejvyšším vrcholem je Kongur 7709 m, nedaleko kterého leží náš vrchol - populární Muztagh Ata vysoký 7545 m. Je to 43. nejvyšší vrchol světa a prvovýstup na něj uskutečnili v roce 1956 čínští horolezci. Jednoduchá výstupová trasa, kterou je možné, ba dokonce vhodné, absolvovat na skialpech či sněžnicích láká každoročně velké množství horolezců, pro které pod vrcholem funguje skvěle vybavený základní tábor. Spolus krátkou příjezdovou cestou z kyrgyzské Oše se jedná o skvělý způsob, jak přezimovat léto. Během noclehů ve městě Kašgar si jej samozřejmě také prohlédneme - jedná se o staré karavanní středisko na Hedvábné stezce, dnes zde začíná Karakoram hiway vedoucí do Pákistánu.

PAMiR7000

1. - 19. července 2015

celková cena 64 900 Kč (platí pro prvních 14 přihlášených s fixovanou cenou letenky)

minimální počet účastníků 8

PDF VERZI K TISKU najdete zde.

UPOZORNĚNÍ
Horské aktivity a horolezectví jsou rizikové sporty s rizikem osobního zranění či poškození či ztráty majetku. Účastníci si toho musí být vědomi a přijmout toto osobní riziko a nést jeho případné následky. Ačkoliv se CK maximálně snaží vyvarovat se jakýchkoliv změn v programu, tyto nelze u expedičních zájezdů nikdy zcela vyloučit. Proto si vyhrazujeme právo operativně měnit program na místě dle změn letových řádů, politické nestability či přírodních katastrof a vlivů. Je nutné si uvědomit, že jsou věci, které CK nemůže ovlivnit, a proto Vás žádáme o pochopení a trpělivost.

Program

1. den odlet z Prahy do Istanbulu a dále do Oše

2. den noční přílet do Oše, krátký odpočinek a celodenní transfer po trase Oš - Alajská dolina - přechod Irkeštam - Kašgar do čínského Kašgaru na nocleh se stravou

3. den ráno v Kašgaru, přesun po Karakoram hiway do Idary (Subaši), nocleh v jurtovém kempu se stravou

4. den trek do BC Muztagh Ata 4450 m, náklad nám ponesou velbloudi, v základním táboře nocleh ve stanu s plnou penzí

5. - 16. den působení na kopci, postup přes tábory C1 (5200 m), C2 (6200 m) a C3 (6800 m) k vrcholu. Celou dobu probíhá výstup pod vedením a dohledem vedoucího expedice, který postup VŠECH koordinuje tak, aby maximalizoval bezepčnost skupiny i šanci na dosažení vrcholu. Sice nikoho nevede na laně na vrchol, ale hlídá, aby byly tábory vybavené stany, aby se zase vše z táborů sneslo na konci akce dolů, aby se všichni, kdo z některého tábora odešli, také zase v nějakém táboře ukázali v pořádku a živí. Pokud se stane nepříjemná událost, řeší ji vedoucí a ostatní pokračují ve výstupu. Toto je hlavní rozdíl výpravy PAMIR7000 proti zakoupení balíčku u některé místní agentury. Tam si vlastně kupuje klient jen pobyt se stravou či bez na kopci a s kým půjde nahoru, kdo ho v případě úrazu/nemoci stáhne z výškových táborů dolů, nikoho nezajímá. Stejně tak, pokud cestou mezi C1 a vrcholem zmizíte, tak nikomu nechybíte, dokud se po Vás (za několik dní) nezačnou shánět vdoma v ČR nebo SR. Zvažte, jakou úroveň starosti o sebe na takto náročné akci chcete.

17. den sestup z BC do Idary (Subaši) a odjezd do Kašgaru na nocleh se stravou

18. den ranní odjezd z Kašgaru do Oše, odpoledne a večer v Oši

19. den brzký ranní odlet z Oše do Prahy

PAMiR7000

Cena zahrnuje: Letenka Praha – Istanbul – Oš a zpět, doprava Oš - Kašgar - Idara (Subaši) a zpět, v Kašgaru 2x nocleh v hotelu se snídaní, v BC ubytování ve vlastních stanech s plnou penzí, dle potřeby 1x nocleh v Oši, vízová podpora, čínské vízum, denní zdravotní prohlídky a měření základních ukazatelů, vynáška zavazadel do BC a zpět (velbloudi), zajištění společných jisticích pomůcek pro výstup (ledové šrouby, sněhové kotvy), český horský průvodce celou dobu expedice přítomen se skupinou (jazykové vybavení plynulá angličtina, plynulá ruština), ročenka VERTIGO, organizační zabezpečení, sleva až 30% na vybavení PAMIR7000 (neplatí pro spací pytle), mapové a informační materiály, satelitní telefon k užití za poplatek. Cena platí pro prvních 14 zájemců, poté se cena kalkuluje na základě denní ceny letenky. Sleva pro stálé klienty 1000 Kč.

KDY SE PŘIHLÁSIT Nejpozději 5 týdnů před odletem nebo do naplnění kapacity.

Cena nezahrnuje: neuvedené služby - další náklady jen nákup jídla na kopec (doporučujeme už z domova) a útrata max. 30 EUR za celý zbytek akce (jen hospody v Kašgaru a Oši)

SLEVY A STORNO Řídí se obecnými předpisy Pamir7000. Naleznete na našem webu.

NÁROČNOST
Jedná se o náročnou velehorskou akci, která předpokládá znalost pohybu v ledovcovém terénu. Pokud váháte, doporučujeme účast na naší akci Nácvik ledovcových technik. Na akci se nebudeme pohybovat ve skalním terénu. Budeme spát několik dní po sobě na ledovci nebo na sněhu, což je náročné jak na vybavení, tak na psychickou odolnost. Vyžadujeme zkušenosti s výškou minimálně 4000 metrů. Zavazadla do BC vynesou velbloudi. V oblasti je přes den intenzivní sluneční záření. Náročnost kopce je hlavně v rovině psychické, kdy je nutné se vyrovnat s dlouhodobým nepohodlím a náročnosti vážné horské expedice. Pro celkové absolvování stačí dobrá fyzická kondice a psychická odolnost. Účastníky, kteří nebudou schopni absolvovat terén Severního Pamíru (tj. přecenili vlastní schopnosti a přihlásili se na akci, která není pro ně vhodná) bude moci vedoucí oficiálně vyloučit kdykoliv během akce z programu – v té chvíli přestávají být účastníky akce a vyčkají do ukončení akce v BC. Stejně tak lze naložit s účastníky, kteří svou nedostatečnou aklimatizací a nedostatečných odhadem vlastních schopnosti mohou ohrozit zbytek výpravy – zkušenosti z minulých výprav, kdy někteří lidé byli naprosto nesoudní k vlastnímu stavu.

PAMiR7000

TYPICKÝ DEN NA HORÁCH
Kromě vrcholového dne se startuje během rána či dopoledne (mezi 7,00 – 9,00). Denní dávky pochodu jsou poměrně krátké, ale pomalé a časově roztahané.

VEDOUCÍ
Český horský průvodce dle platné legislativy ČR se znalostí vedení skupin v horách a poskytnutí první pomoci v horách. Znalost angličtiny a ruštiny (plynule).

POČASÍ
V období naší návštěvy je na Pamíru krátké velehorské léto. Noční teploty mohou kdykoliv spadnout pod nulu i ve výškách kolem 4000 m. Denní jsou naopak velmi teplé (20-25 stupňů) a sluneční záření je velmi intenzivní. V odpoledních hodinách hrozí srážky, v těchto místech většinou sněhové. Teploty za jasného počasí a bezvětří ve vrcholových částech bývají okolo mínus 20 stupňů. Vítr a nadmořská výška výrazně ovlivňují výslednou teplotu. Delší období nestabilního počasí v tomto období roku nebývají.

JAK SE SBALIT
Doporučujeme jeden velký batoh na expedici, se kterým se pak budeme pohybovat celou dobu. Malý batoh nevyužijete. Minimální litráž je 60 lt., lépe však 75 lt. Doporučujeme použít pytel na přepravu letadlem (viz náš e-shop), který pak použijete na dopravu nákladu velbloudy.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
V Kašgaru budeme spát v hotelu se stravou, v Idaře v jurtovém kempu se stravou a v BC v agenturních stanech s plnou penzí. Svůj stan použijete pouze na výstupu, kde se také budete stravovat z vlastních zásob.

PAMiR7000

KOMUNIKACE A ELEKTŘINA
Během pobytu bude pokrytí signálem GSM pouze v Oši a Kašgaru. V horách bude možnost dobíjení v BC – omezený počet zásuvek jen po dobu provozu generátoru. V horách bude zajištěno spojení satelitním telefonem, který za poplatek (50 Kč minuta hovoru do ČR nebo 30 Kč SMS do ČR) mohou využívat všichni účastníci expedice.

JAZYK A ČAS
Ve Číně se mluví čínsky, omezeně se lze dohovořit také anglicky. Časový posun je plus 7 hodin.

ZDRAVÍ
Vedoucí akce je proškolen Horskou službou ČR pro poskytnutí první pomoci v horách. Má s sebou klasickou lékárničku. Každý je povinen mít s sebou osobní lékárnu s následujícím složením: obvaz obyčejný i elastický, náplasti, léky proti horečce (Paralen), bolení hlavy (Ibuprofen) a průjmu (Endiaron, Reasec, Imodium, Ercefuryl či jiné). Na akci není problém s kvalitou pitné vody. Na akci není nutné žádné očkování, ale doporučujeme žloutenku A+B, jako ostatně na všechny akce.

POJIŠTĚNÍ
Na tuto akci je nejvhodnější celoroční horolezecké pojištění UNIQUA přes ČHS (nutné členství ve svazu), nemá omezení nadmořskou výškou. Pro zajištění pojištění i členství v ČHS můžete kontaktovat CK. Dalším vhodným pojištěním je Alpenverein (vč. členství v Rakouském svazu) plus připojištění nad 6000m.

NADMOŘSKÁ VÝŠKA
Na expedici se budeme pohybovat ve velmi vysokých nadmořských výškách. Je vhodné aby účastníci již měli nějakou zkušenost s výškou za sebou. Pro vyvarování se problémům budeme postupovat pomalu a dodržovat pitný režim. Dále budeme sledovat příslušné zdravotní ukazatele (tlak, tep, nasycení krve kyslíkem), které budou indikovat možnost dalšího pokračování ve výstupu každého účastníka. Vedoucí akce má zkušenosti s vedením skupin nadmořských výškách okolo 7000m. CK zakazuje a naprosto se distancuje od laické aplikace léků na výškovou nemoc (Dexamethason, Nifedipin) či „preventivního“ užívání diuretik (Diluran) samotnými účastníky expedice, ať už ve formě tablet či injekcí. Jakékoliv problémy způsobené porušením tohoto pravidla nebude CK řešit.

VYBAVENÍ
Seznam doporučeného vybavení bude zaslán přihlášeným účastníkům. Všichni účastníci mají možnost nákupu vybavení PAMIR7000 se slevou cca 30% (velkoobchodní ceny) a dále zvýhodněného nákupu se slevou až 30% vybavení značek Pinguin, Singing Rock, Grivel, Lanex. Mačky, cepíny, přilby, karabiny či úvazky je možné půjčit v půjčovně CK – viz odkaz Půjčovna.

VÁHOVÉ LIMITY ZAVAZADEL
Standardně 23 nebo 30 kg odbavených zavazadel a 8 kg příručního zavazadla. Upřesníme po nákupu letenek dle pravidel konkrétní letecké společnosti.

VÍZA A POVOLENÍ
ČR i SR má s Kyrgyzstánem bezvízový styk. Stačí platný cestovní pas (minimálně do ledna 2016). Pro vstup do Číny budeme potřebovat vízum, které je součástí ceny expedice a budeme jej vyřizovat předem.

MÍSTNÍ ÚTRATA
Na místě počítejte s běžnou osobní útratou pouze během přesunů. V BC bude možnost nákupu nápojů (pivo, cola). Doporučujeme kapesné cca 30 EUR. Plynové kartuše budeme objednávat předem za cenu okolo 6 EUR/ 250g plynu.

Formality: na výpravu je nutný cestovní pas. Zájemce o účast vyplní přihlášku a odešle ji do CK (stačí elektronicky), dále postupuje dle pokynů CK. Platbou zálohy se klient stává účastníkem expedice s rezervovaným místem (nikoliv sepsáním smlouvy). Doplatek musí být zaslán nejpozději 40 dní před odjezdem. V opačném případě zaniká nárok na slevy a klient riskuje vyloučení z expedice bez nároku na náhradu. Platba za letenku proběhne do 5 dní od vydání pokynu CK k platbě (záleží na libovůli letecké společnosti), cenu letenky nelze vzhledem k vývoji cen ropy nijak předpovědět.

PAMiR7000

copyright PAMIR7000, anno 2014