PAMiR7000

HOME | KONTAKT | KE STAŽENÍ | CHATA VERCHOVINA | PŮJČOVNA | ZPRÁVY Z AKCÍ

EXPEDICE 2024

SOPKY A MOŘE NIKARAGUY | NIKARAGUA | 9 DNÍ (LEDEN)

SIERRA NEVADA - PICO HUMBOLDT A BOLÍVAR | VENEZUELA | 7 DNÍ (LEDEN)

VELKÝ OKRUH KEŇOU S VÝSTUPEM NA MOUNT KEŇU | 11 DNÍ (ÚNOR)

VELKÝ OKRUH KEŇOU PRODLOUŽENÝ O PŘECHOD KILIMANDŽÁRA | 17 DNÍ (ÚNOR)

ZA ORANGUTANY A SOPKAMI NA SUMATRU | INDONÉSIE | 13 DNÍ (DUBEN)

TREKING NA SICÍLII S VÝSTUPEM NA ETNU | ITÁLIE | 5 DNÍ (KVĚTEN)

BOLÍVIJSKÉ ŠESTITISÍCOVKY A TREK KRÁLOVSKOU KORDILLEROU | BOLÍVIE | 16 DNÍ (KVĚTEN)

VODA A HORY JIŽNÍ ALBÁNIE - VJOSA A OSUMI

KAZAŠSKÝ ŤAN ŠAN | 12 DNÍ (ČERVEN)

K NEJVYŠŠÍM ŠTÍTŮM PYRENEJÍ | ŠPANĚLSKO | 6 DNÍ (ČERVEN)

FANSKÉ HORY A PAMÁTKY HEDVÁBNÉ STEZKY | TÁDŽIKISTÁN, UZBEKISTÁN | 10 DNÍ (ČERVENEC)

FANSKÉ HORY A PAMÁTKY HEDVÁBNÉ STEZKY PLUS ARALSKÉ MOŘE | TÁDŽIKISTÁN, UZBEKISTÁN | 13 DNÍ (ČERVENEC)

ŠTÍT KOMUNISMU 7495 M U PŘÍLEŽITOSTI 25 LET PAMIR7000 | TÁDŽIKISTÁN | 21 DNÍ (SRPEN)

TREK VYSOKÝM ALAJEM | KYRGYZSTÁN | 12 DNÍ (ZÁŘÍ)

PIN PARBATI - NEJKRÁSNĚJŠÍ INDICKÝ TREK | INDIE | 16 DNÍ (ŘÍJEN)

VIKTORIINY VODOPÁDY A ZIMBABWE | 12 DNÍ (LISTOPAD)

NEZNÁMÁ ERITREA | 9 DNÍ (PROSINEC)

> PROGRAM CK > EXPEDICE 2024 > TO NEJLEPŠÍ Z MOLDÁVIE

TO NEJLEPŠÍ Z MOLDÁVIE

Moldávie je tajemnou postsovětskou zemí, která leží mezi Ukrajinou a Rumunskem

Historické území Besarábie střídavě náleželo Rumunsku a Rusku či Sovětskému svazu

Země se skládá ze tří entit, samotné Moldávie, separatistické Podněsterské republiky a území tureckých pravoslavných Gagauzů na jihu země

Během prodouženého víkendu navštívíme vše, co je v Moldávii podstatné k vidění

Navštívíme všechny tři entity, které se v Moldávii nacházejí

Bezvízový styk a přímý let do Kišiněva je zárukou pohodlné akce

PAMiR7000

27. září - 1. října 2024 (5 dní)

11 900 Kč plus letenka již od 4 600 Kč

minimální počet účastníků 6, maximální 8

UPOZORNĚNÍ
Horské aktivity a horolezectví jsou rizikové sporty s rizikem osobního zranění či poškození či ztráty majetku. Účastníci si toho musí být vědomi a přijmout toto osobní riziko a nést jeho případné následky. Ačkoliv se CK maximálně snaží vyvarovat se jakýchkoliv změn v programu, tyto nelze u expedičních zájezdů nikdy zcela vyloučit. Proto si vyhrazujeme právo operativně měnit program na místě dle změn letových řádů, politické nestability či přírodních katastrof a vlivů. Je nutné si uvědomit, že jsou věci, které CK nemůže ovlivnit, a proto Vás žádáme o pochopení a trpělivost.

Program

1. den odlet z Vídně přímým letem do Kišiněva, přílet, transfer na hotel, odpočinek, večeře, procházka po centru

2. den výlet na světoznámý podzemní komplex vinných sklepů Cricova, které jsou tak rozsáhlé, že se v nich jezdí auty. Za dob SSSR hlavní dodavatel vína na celý sovětský trh. Přesun do NP Orhei, kde na strmém srázu nad řekou Raut navštívme klášter, jeskynní kaple i vykopávky starověkých osídlení.

3. den Návštěva dvou krásných klášterů na území NP Orhei - Curchi a Tiganesti, přesun do města Soroca, kde si prohlédneme jednak nádhernou pevnost na břehu Dněstru a také bizarní paláce cikánských baronů na kopci nad ní, návrat do Kišiněva

4. den výlet do města Bendery, které sice patří do Podněstří, ale nachází se stále na levém břehu řeky. Zde uvidíme skvělý příklad turecké pevnosti, hrad Tighina. Odtud se přesuneme do Comratu, hlavního města Gagauzie. Kromě chrámu Sv. Jana Křtitele navštívíme regionální gagauzské muzeum. Návrat do Kišiněva.

5. den prohlídka Kišiněva a odpoledne odlet zpět do Vídně. Během noclehů v Kišiněvě a posledního dne navštívíme zajímavosti hlavního města: klášter Ciuflea, Vojenské muzeum, Vězeňský zámek, Vítězný oblouk, Katedrálu, sochu sjednotitele rumunských zemí Štěpána Velikého (Stefan cel Mare), Národní muzeum etnografie a přírodní historie a schodiště v parku Valea Morilor.

PAMiR7000

Cena zahrnuje: Letenka do Kišiněva, veškerá pozemní logistika, zajištění ubytování, český průvodce celou dobu expedice přítomen se skupinou (jazykové vybavení plynulá ruština, základní rumunština/moldavština), ročenka VERTIGO, organizační zabezpečení, sleva až 30% na vybavení PAMIR7000 (neplatí pro spací pytle), mapové a informační materiály.

Cena nezahrnuje: případné noclehy, vstupy do památek a stravu

SLEVY A STORNO Řídí se obecnými předpisy Pamir7000. Naleznete na našem webu.

PAMiR7000

NÁROČNOST
Jednoduchá cestovatelská akce.

VEDOUCÍ
Český horský průvodce dle platné legislativy ČR se znalostí vedení skupin v horách a poskytnutí první pomoci v horách. Znalost ruštiny (plynule).

POČASÍ
V období naší návštěvy je v oblasti začátek podzimu, kdy už jsou příjemné teploty.

PAMiR7000

JAK SE SBALIT
Doporučujeme jeden příruční batoh

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Během akce budeme spát v hotelích.

PAMiR7000

KOMUNIKACE A ELEKTŘINA
Běžné spojení přes mobilní signál.

JAZYK A ČAS
Ve oblasti se mluví rusky a moldavsky/rumunsky. Časový posun je plus 1 hodina.

ZDRAVÍ
Vedoucí akce je proškolen Horskou službou ČR pro poskytnutí první pomoci v horách. Má s sebou klasickou lékárničku. Každý je povinen mít s sebou osobní lékárnu s následujícím složením: obvaz obyčejný i elastický, náplasti, léky proti horečce (Paralen), bolení hlavy (Ibuprofen) a průjmu (Endiaron, Reasec, Imodium, Ercefuryl či jiné). Na akci není problém s kvalitou pitné vody. Na akci není nutné žádné očkování, ale doporučujeme žloutenku A+B, jako ostatně na všechny akce.

PAMiR7000

POJIŠTĚNÍ
Stačí běžné cestovní pojištění

VÍZA A POVOLENÍ
Bezvízový styk.

MÍSTNÍ ÚTRATA
Na místě počítejte s běžnou osobní útratou za jídlo a pití. Doporučujeme kapesné cca 300 EUR.

Formality: na výpravu je nutný cestovní pas platný do září 2025. Zájemce o účast vyplní přihlášku a odešle ji do CK (stačí elektronicky), dále postupuje dle pokynů CK. Platbou zálohy se klient stává účastníkem expedice s rezervovaným místem (nikoliv sepsáním smlouvy). Doplatek musí být zaslán nejpozději 40 dní před odjezdem. V opačném případě zaniká nárok na slevy a klient riskuje vyloučení z expedice bez nároku na náhradu. Platba za letenku proběhne do 5 dní od vydání pokynu CK k platbě (záleží na libovůli letecké společnosti), cenu letenky nelze vzhledem k vývoji cen ropy nijak předpovědět.

copyright PAMIR7000, anno 2024