PAMiR7000

HOME | KONTAKT | KE STAŽENÍ | CHATA VERCHOVINA | PŮJČOVNA | ZPRÁVY Z AKCÍ

EXPEDICE 2023

EL SALVADOR A HONDURAS | 14 DNÍ (LEDEN)

TO NEJLEPŠÍ Z MADAGASKARU | 17 DNÍ (DUBEN)

NEJKRÁSNĚJŠÍ PERUÁNSKÉ TREKY A PAMÁTKY SEVERU | 16 DNÍ (KVĚTEN)

PŘECHOD SIERRY NEVADY | ŠPANĚLSKO | 4 DNY (KVĚTEN)

KAPADOKIE A HORY ANATOLIE | TURECKO | 10 DNÍ (ČERVEN)

ÁZERBAJDŽÁNEM NA NEJVYŠŠÍ HORU BAZARDUZU | 11 DNÍ (ČERVEN)

PERLY STŘEDNÍ ASIE - PAMÁTKY A TURISTIKA | UZBEKISTÁN, TÁDŽIKISTÁN, KYRGYZSTÁN | 12 / 15 DNÍ (ČERVENEC)

PRVOVÝSTUPY NA RÚŠÁNSKÉM PAMÍRU, JIŽNÍ PAMÍR | TÁDŽIKISTÁN | 16 DNÍ (SRPEN)

ŠTÍT MOSKEVSKÉ OLYMPIÁDY 5883 M, JIŽNÍ PAMÍR | TÁDŽIKISTÁN | 16 DNÍ (SRPEN)

TURISTIKA V ARMÉNSKÝCH HORÁCH Z POHODLÍ HOTELU | 9 DNÍ (ZÁŘÍ)

MERA PEAK 6476 M | NEPÁL | 17 DNÍ (ŘÍJEN)

OKRUH ZÁPADNÍ AFRIKOU - BENIN A TOGO | 12 DNÍ (LISTOPAD)

SEVERNÍ KAMERUN | 9 DNÍ (LISTOPAD/PROSINEC)

KAMERUNSKÁ HORA 4020 M A PRALESY STŘEDNÍ AFRIKY | 10 DNÍ (PROSINEC)

MOŽNOSTI SPOJENÍ AKCÍ BENIN A TOGO / SEVERNÍ KAMERUN / KAMERUNSKÁ HORA

> PROGRAM CK > EXPEDICE 2023 > MADAGASKAR

TO NEJLEPŠÍ Z MADAGASKARU

Největší ostrov v Africe nabízí něco naprosto odlišného, než destinace na černém kontinentu

Fauna je představována hlavně poloopicemi - lemury, ksukoly a indiri, ale také chameleóny

Rostlinný povrch nabízí vše od deštných pralesů až po suché pouště, na pobřeží najdeme 5. největší korálový útes na světě, na kterém si zašnorchlujeme

Malgašská kultura a kuchyně je přechodem mezi africkou a indickou a je jinde na světě neopakovatelná

Nezapomeneme na trek nejkrásnějšími horami Madagaskaru - plotnovitými masívy Tsaranoro, ani na koupání v tyrkysovém moři u vesnice Anakao

Budeme se pohybovat terénními landcruisery pro 6 osob - klasická safari auta

PAMiR7000

13. - 28. dubna (17 dní)

35 900 Kč plus letenka (cena již od 19 000 Kč)

minimální počet účastníků 6

UPOZORNĚNÍ
Horské aktivity a horolezectví jsou rizikové sporty s rizikem osobního zranění či poškození či ztráty majetku. Účastníci si toho musí být vědomi a přijmout toto osobní riziko a nést jeho případné následky. Ačkoliv se CK maximálně snaží vyvarovat se jakýchkoliv změn v programu, tyto nelze u expedičních zájezdů nikdy zcela vyloučit. Proto si vyhrazujeme právo operativně měnit program na místě dle změn letových řádů, politické nestability či přírodních katastrof a vlivů. Je nutné si uvědomit, že jsou věci, které CK nemůže ovlivnit, a proto Vás žádáme o pochopení a trpělivost.

Program

1. den odlet z Prahy do Antananariva

2. den přílet do Tana, ubytování na hotelu, odpočinek, prohlídka města a nocleh

3. den ráno absolvujeme prohlídku královského paláce v Abohimanze a odpoledne budeme pokračovat do pralesů východního Madagaskaru do Andasibe

4. den celý den v rezervacích a parcích oblasti, kde žijí lemuři indiri, nocleh v Andasibe

5. den celodenní přesun do Ranomafany

6. den polodenní trek za lemury v deštném pralese NP Ranomafana, zastávka na vodopády na řece, odpoledne přejezd do Fianarantsoy na nocleh

7. den přejezd na vrstup do NP Andringitra, najmutí guida a nosičů a absolvování prvního dne treku v horách Madagaskaru

8. den druhý den treku s výstupem na Pic Boby, druhý nejvyšší vrchol ostrova 2658 m

9. den třetí den treku, kdy projdeme fantastickým údolím Tsaranoro a odpoledne přejedeme na nocleh do Ranohiri v NP Isalo

10. den celý den v NP Isalo, navštívíme kaňony i tyrkysové bazény s koupáním, Isalo má pouštní charakter, jinde na ostrově málo viděný

11. den přes safírové doly Ilakaka a NP Zombitse Vohibasia dojedeme na pobřeží do města Tuleár

12. den ranní jízda rychlým člunem do resortu Anakao na břehu Indického oceánu, odpočinek na pláži

13. den šnorchlování na ostrově Nosy Ve, Madagaskar obklopuje pátý největší korálový útes na světě, nocleh v Anakau

14. den ráno přesun člunem zpět do Tuleáru a odjezd do NP Isalo, nocleh

15. den cesta do Fianarantsoy se zastávkou na lemury v rezervaci Anja

16. den dokončení cesty do hlavního města, ubytování v hotelu, noční nebo ranní odlet domů

17. den přílet zpět do ČR

PAMiR7000

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, všechny transfery během akce dle programu včetně pohonných hmot, člun do Anakaa a zpět, kompletní organizační zabezpečení, český horský průvodce (plynulá angličtina, základní francouzština), ročenka VERTIGO, mapové podklady, sleva na vybavení PAMIR7000 ve výši 30% (neplatí pro péřové spací pytle).

Cena nezahrnuje: osobní útratu, stravu. Ubytování, vstupy do NP, případné guidy a nosiče.

PAMiR7000

SLEVY A STORNO Řídí se obecnými předpisy Pamir7000. Naleznete na našem webu.

LETENKY Vše zde uvedené o letenkách vychází ze všeobecných podmínek CK, ale protože víme, že je nikdo nečte, tak ještě jednou: letenky jsou předmětem vztahu klient - letecká společnost. CK nijak do tohoto vztahu nevstupuje a už vůbec není tím, kdo klientovi letenku prodal. Tím je vždy letecká společnost. CK pouze v zastoupení kupuje pro klienty letenky na účet i jméno klienta (letenku ani nemůže CK nakoupit a pak prodat, protože letenka se vždy kupuje na konkrétní jméno cestujícího). Tuto práci dělá CK navíc a to zdarma - klient letenku obdrží za cenu, za kterou ji letecká společnost vystavila. Přínosem pro CK je skutečnost, že si takto pohlídá stav, kdy všichni budou mít koupenou letenku na správné datum i let. Stejně tak CK pouze přepošle veškeré informace, které k leteckému přesunu od letecké společnosti obdrží a není nijak schopna ověřit jejich úplnost a správnost. U leteckých zájezdů začíná program zájezdu až na letišti v cílové zemi po průchodu hraniční a celní kontrolou a tamtéž končí. Opravdu tedy nemůže CK ovlivnit, zda letecká společnost pošle úplné a správné pokyny, stejně jako kvalitu jídla v letadle, případně pohodlí na letištích. Toto není předmětem práce CK. Pokud někdo uvedenému nerozumí, případně nechce rozumět, rádi mu přepošleme letový řád k zájezdu a dotyčný si dle něj může sám letenku zakoupit, případně si vyhledat jinou, výhodnější, ale vždy tak, aby byl v cílove destinaci nejpozději zároveň s příletem skupiny a odlétal nejdříve s odletem skupiny.

PAMiR7000

NÁROČNOST
Nenáročná poznávací akce s lehkým třídenním trekem s nosiči a guidem. Kromě horka na nás nečekají žádné zrady.

VEDOUCÍ
Český horský průvodce dle platné legislativy ČR se znalostí vedení skupin v horách a poskytnutí první pomoci v horách. Znalost angličtiny (plynule) a francouzštiny (základní). Každoročně navštěvuje několikrát různé země Afriky.

PAMiR7000

POČASÍ
Madagaskar má několik podnebných zón, většinou budeme v suchu a teple, ale budou místa, kde může sprchnout (pralesy na východě).

JAK SE SBALIT
Doporučujeme se sbalit do příručního batohu. S limitem okolo 10 kg na osobu to do suchých tropů nemůže být problém.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Během programu budeme spát v jednoduchých hotelích. Cena není zahrnuta v ceně akce, ale bude podle reálných nákladů doúčtována před akcí, případně na místě.

PAMiR7000

KOMUNIKACE A ELEKTŘINA
Během pobytu bude možnost nabíjet spotřebiče bez omezení a také zde je GSM signál.

JAZYK A ČAS
Úředním jazykem je francouzština.

ZDRAVÍ
Vedoucí akce je proškolen Horskou službou ČR pro poskytnutí první pomoci v horách. Má s sebou klasickou lékárničku. Každý je povinen mít s sebou osobní lékárnu s následujícím složením: obvaz obyčejný i elastický, náplasti, léky proti horečce (Paralen), bolení hlavy (Ibuprofen) a průjmu (Endiaron, Reasec, Imodium, Ercefuryl či jiné). Na akci není problém s kvalitou pitné vody. Na akci není nutné žádné očkování, ale doporučujeme žloutenku A+B.

POJIŠTĚNÍ
Doporučujeme běžné cestovní pojištění na zónu svět. Stačí to z bankovní karty.

PAMiR7000

VYBAVENÍ
Seznam doporučeného vybavení bude zaslán přihlášeným účastníkům. Všichni účastníci mají možnost nákupu vybavení PAMIR7000 se slevou cca 30% (velkoobchodní ceny) a dále zvýhodněného nákupu se slevou až 30% vybavení značek Pinguin, Singing Rock, Grivel, Lanex. Mačky, cepíny, přilby, karabiny či úvazky je možné půjčit v půjčovně CK – viz odkaz Půjčovna.

VÁHOVÉ LIMITY ZAVAZADEL
Standardně 23 kg odbavených zavazadel a 8 kg příručního zavazadla. Upřesníme po nákupu letenek dle pravidel konkrétní letecké společnosti.

VÍZA A POVOLENÍ
ČR i SR má s Madagaskarem vízový styk. Vízum se vyřizuje na letišti a v současné době je zdarma.

MÍSTNÍ ÚTRATA
Na místě počítejte s běžnou osobní útratou za jídlo a pití. Doporučujeme kapesné cca 400 EUR.

PAMiR7000

Formality: na výpravu je nutný cestovní pas platný minimálně do prosince 2024. Zájemce o účast vyplní přihlášku a odešle ji do CK (stačí elektronicky), dále postupuje dle pokynů CK. Platbou zálohy se klient stává účastníkem expedice s rezervovaným místem (nikoliv sepsáním smlouvy). Doplatek musí být zaslán nejpozději 40 dní před odjezdem. V opačném případě zaniká nárok na slevy a klient riskuje vyloučení z expedice bez nároku na náhradu. Platba za letenku proběhne do 5 dní od vydání pokynu CK k platbě (záleží na libovůli letecké společnosti), cenu letenky nelze vzhledem k vývoji cen ropy nijak předpovědět.

copyright PAMIR7000, anno 2022