PAMiR7000

HOME | KONTAKT | KE STAŽENÍ | CHATA VERCHOVINA | PŮJČOVNA | ZPRÁVY Z AKCÍ

EXPEDICE 2024

SOPKY A MOŘE NIKARAGUY | NIKARAGUA | 9 DNÍ (LEDEN)

SIERRA NEVADA - PICO HUMBOLDT A BOLÍVAR | VENEZUELA | 7 DNÍ (LEDEN)

VELKÝ OKRUH KEŇOU S VÝSTUPEM NA MOUNT KEŇU | 11 DNÍ (ÚNOR)

VELKÝ OKRUH KEŇOU PRODLOUŽENÝ O PŘECHOD KILIMANDŽÁRA | 17 DNÍ (ÚNOR)

ZA ORANGUTANY A SOPKAMI NA SUMATRU | INDONÉSIE | 13 DNÍ (DUBEN)

TREKING NA SICÍLII S VÝSTUPEM NA ETNU | ITÁLIE | 5 DNÍ (KVĚTEN)

BOLÍVIJSKÉ ŠESTITISÍCOVKY A TREK KRÁLOVSKOU KORDILLEROU | BOLÍVIE | 16 DNÍ (KVĚTEN)

VODA A HORY JIŽNÍ ALBÁNIE - VJOSA A OSUMI

KAZAŠSKÝ ŤAN ŠAN | 12 DNÍ (ČERVEN)

K NEJVYŠŠÍM ŠTÍTŮM PYRENEJÍ | ŠPANĚLSKO | 6 DNÍ (ČERVEN)

FANSKÉ HORY A PAMÁTKY HEDVÁBNÉ STEZKY | TÁDŽIKISTÁN, UZBEKISTÁN | 10 DNÍ (ČERVENEC)

FANSKÉ HORY A PAMÁTKY HEDVÁBNÉ STEZKY PLUS ARALSKÉ MOŘE | TÁDŽIKISTÁN, UZBEKISTÁN | 13 DNÍ (ČERVENEC)

ŠTÍT KOMUNISMU 7495 M U PŘÍLEŽITOSTI 25 LET PAMIR7000 | TÁDŽIKISTÁN | 21 DNÍ (SRPEN)

TREK VYSOKÝM ALAJEM | KYRGYZSTÁN | 12 DNÍ (ZÁŘÍ)

PIN PARBATI - NEJKRÁSNĚJŠÍ INDICKÝ TREK | INDIE | 16 DNÍ (ŘÍJEN)

VIKTORIINY VODOPÁDY A ZIMBABWE | 12 DNÍ (LISTOPAD)

NEZNÁMÁ ERITREA | 9 DNÍ (PROSINEC)

> PROGRAM CK > EXPEDICE 2024 > ŠTÍT KOMUNISMU 7495 M

ŠTÍT KOMUNISMU / KOHE SOMONI 7495 M, ŠTÍT KORŽENĚVSKÉ 7105 M | TÁDŽIKISTÁN

K výročí 25 let PAMIR7000 pořádáme výstup na nejvyšší horu Tádžikistánu a celého (dříve) sovětského Pamíru.

Jedná se o náročný výstup na vysoký kopec, kdy je nutné překnat Pamírské sněhové plató.

Alternativně lze zvolit za cíl i sousední štít Korženěvské 7105 m

V rámci aklimatizace se pokusíme vystoupit na dva nižší kopce, jednu pětku a jednu šestku, což může zaujmout i ty zájemce, kteří se na hlavní cíl nebudou cítit.

Před letem do BC zařazujeme dvoudenní aklimatizaci v Hissárském hřebeni, kdy přenocujeme 3650 m vysoko (lepší než nic, že...)

PAMiR7000

30. července - 17. srpna 2024 (19 dní)

29 900 Kč plus letenka od 18 000 Kč pro první přihlášené plus poplatek za vrtulník 2700 USD na osobu

minimální počet účastníků 6

UPOZORNĚNÍ
Horské aktivity a horolezectví jsou rizikové sporty s rizikem osobního zranění či poškození či ztráty majetku. Účastníci si toho musí být vědomi a přijmout toto osobní riziko a nést jeho případné následky. Ačkoliv se CK maximálně snaží vyvarovat se jakýchkoliv změn v programu, tyto nelze u expedičních zájezdů nikdy zcela vyloučit. Proto si vyhrazujeme právo operativně měnit program na místě dle změn letových řádů, politické nestability či přírodních katastrof a vlivů. Je nutné si uvědomit, že jsou věci, které CK nemůže ovlivnit, a proto Vás žádáme o pochopení a trpělivost.

Program

1. den odlet z Prahy či Vídně do Dušanbe. Přesun bude probíhat přes Istanbul.

2. den přílet do Dušanbe nad ránem, transfer na ubytování, kde se pouze přebalíme a necháme zde napotřebný materiál a ráno odjedeme na přípravný aklimatizační trek, který by měl snížit riziko po příletu do BC? který se nachází 4300 m vysoko. Odjezd do Hissárského hřebene a výstup 13 km na tábořiště pod horou Charkov a Nauka do výšky 3650 m, nocleh ve stanu

3. den sestup dolinou 15 km do Hušori a odjezd do Dušanbe, nocleh v Dušanbe

4. den odjezd do Džirgatalu, kde je heliport pro lety do BC na louce Moskvina

5. den přelet do BC na louce Moskvina 4300 m

6. - 16. den působení v horách centrálního Pamíru. Postupně budeme zvyšovat cíle. Jako první aklimatizační vrchol zkusíme štít Vorobjeva (5710 m, chodecký terén, z vrcholu skvělé pohledy na Korženěvskou i Komunistu, 1 nocleh na trase). Poté zkusíme štít Četyrjoch (6230 m, sněhový výstup, 1 nocleh na trase). V závěru zamíříme na štít Komunismu, který se dnes jmenuje Kohe Somoni (7495 m, obtížný výstup Borodkinovou cestou na vysoký kopec, nicméně technické či lezecké obtíže na trase nejsou). Je možné alternativně zvolit za cíl i sousední štít Korženěvské (7105 m, jednodušší alternativa ke štitu Komunismu).

17. den ranní odlet vrtulníkem do Džirgatalu, přesun do Dušanbe, nocleh v Dušanbe

18. den rezervní den

19. den odlet

PAMiR7000

Cena zahrnuje: Letenka do Dušanbe a zpět, veškerá pozemní logistika v Dušanbe, z Dušanbe do Hissárského hřebene a zpět a poté do Džirgatalu a zpět, let vrtulníkem s 25 kg zavazdel (5 USD za kilo navíc), všechny permity nutné pro výstup, ubytování dle programu v Dušanbe (2x), v Džirgatalu ve vlastním stanu a poté v BC ve vlastním stanu (vyšší komfort za příplatek), služby v BC - lékař, půjčení vysílaček od horské lsužby, nabíjení baterií, použití skladu, užití horké sprchy a 1x týdně sauna, použití fixních lan instalovaných táborem, satelitní telefon (použití zpoplatněno), český horský průvodce celou dobu expedice přítomen se skupinou (jazykové vybavení plynulá angličtina, plynulá ruština), ročenka VERTIGO, mapa Pamíru, organizační zabezpečení, sleva až 30% na vybavení PAMIR7000 (neplatí pro spací pytle), mapové a informační materiály.

Cena nezahrnuje: případné další noclehy, jiné poplatky a služby, plynové bomby

UPOZORNĚNÍ: PROTOŽE REALIZACE AKCE ZÁVISÍ NA MNOHA FAKTORECH, A MŮŽE SE STÁT, ŽE SE NA JAŘE 2024 OBJEVÍ NĚCO NENADÁLÉHO, CO ZHATÍ REALIZACI AKCE. NAPŘ. VRTULNÍKY NEDOSTANOU POVOLENÍ LÉTAT S LIDMI DO BC (UŽ SE JEDNOU STALO), PŘÍPADNĚ SE NEDOHODNE JEJICH POSKYTOVATEL S PROVOZOVATELEM TÁBORA - JEDNODUŠE COKOLIV, CO NEJSME SCHOPNI PŘEDPOVĚDĚT. OVŠEM TÉ DOBĚ JE JIŽ NUTNÉ MÍT DÁVNOU KOUPENÉ LETENKY DO TÁDŽIKISTÁNU A TY SE VĚTŠINOU NEDAJÍ ZRUŠIT. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ BUDE EXPEDICE NA PIK KOMUNISMA NAHRAZENA EXPEDICÍ NA PIK KARLA MARXE (6723 M) NA JIŽNÍM PAMÍRU. CENA TÉTO AKCE BUDE OKOLO 35 000 KČ PLUS LETENKA. TEDY PŘIBLIŽNĚ POLOVIČNÍ, NEŽ CENA EXPEDICE NA ŠTÍT KOMUNISMU.

SLEVY A STORNO Řídí se obecnými předpisy Pamir7000. Naleznete na našem webu.

PAMiR7000

LETENKY Vše zde uvedené o letenkách vychází ze všeobecných podmínek CK, ale protože víme, že je nikdo nečte, tak ještě jednou: letenky jsou předmětem vztahu klient - letecká společnost. CK nijak do tohoto vztahu nevstupuje a už vůbec není tím, kdo klientovi letenku prodal. Tím je vždy letecká společnost. CK pouze v zastoupení kupuje pro klienty letenky na účet i jméno klienta (letenku ani nemůže CK nakoupit a pak prodat, protože letenka se vždy kupuje na konkrétní jméno cestujícího). Tuto práci dělá CK navíc a to zdarma - klient letenku obdrží za cenu, za kterou ji letecká společnost vystavila. Přínosem pro CK je skutečnost, že si takto pohlídá stav, kdy všichni budou mít koupenou letenku na správné datum i let. Stejně tak CK pouze přepošle veškeré informace, které k leteckému přesunu od letecké společnosti obdrží a není nijak schopna ověřit jejich úplnost a správnost. U leteckých zájezdů začíná program zájezdu až na letišti v cílové zemi po průchodu hraniční a celní kontrolou a tamtéž končí. Opravdu tedy nemůže CK ovlivnit, zda letecká společnost pošle úplné a správné pokyny, stejně jako kvalitu jídla v letadle, případně pohodlí na letištích. Toto není předmětem práce CK. Pokud někdo uvedenému nerozumí, případně nechce rozumět, rádi mu přepošleme letový řád k zájezdu a dotyčný si dle něj může sám letenku zakoupit, případně si vyhledat jinou, výhodnější, ale vždy tak, aby byl v cílove destinaci nejpozději zároveň s příletem skupiny a odlétal nejdříve s odletem skupiny.

NÁROČNOST
Jedná se o náročnou velehorskou akci, která předpokládá znalost pohybu v ledovcovém terénu. Na akci se nebudeme pohybovat ve skalním terénu. Budeme spát několik dní po sobě na ledovci nebo na sněhu, což je náročné jak na vybavení, tak na psychickou odolnost. Zavazadla do BC vynesou nosiči/koně. V oblasti je přes den intenzivní sluneční záření. Náročnost kopce je hlavně v rovině psychické, kdy je nutné se vyrovnat s dlouhodobým nepohodlím a náročnosti vážné horské expedice. Pro celkové absolvování stačí dobrá fyzická kondice a psychická odolnost. Účastníky, kteří nebudou schopni absolvovat terén kašmírského Himaláje (tj. přecenili vlastní schopnosti a přihlásili se na akci, která není pro ně vhodná) bude moci vedoucí oficiálně vyloučit kdykoliv během akce z programu – v té chvíli přestávají být účastníky akce a vyčkají do ukončení akce v BC.

VEDOUCÍ
Český horský průvodce dle platné legislativy ČR se znalostí vedení skupin v horách a poskytnutí první pomoci v horách. Znalost angličtiny a ruštiny (plynule).

POČASÍ
V období naší návštěvy je na Pamíru tzv. Pamírské léto - jediné období, kdy lze v těchto horách rozumně působit.

JAK SE SBALIT
Doporučujeme jeden velký batoh na expedici, se kterým se pak budeme pohybovat celou dobu. Malý batoh nevyužijete. Doporučujeme použít pytel na přepravu letadlem pro ochranu Vašeho batohu (viz náš e-shop).

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Během příjezdu a odjezdu budeme spát v jednoduchých hotelích, jinak ve vlastních stanech (možnost zapůjčení v CK) a vařit si na vlastních vařičích z vlastních zásob. V BC počítáme s nákupem obědů či večeří v místní restauraci vždy, když budeme spát v BC. Nemá cenu platit předem za celý pobyt - toto stojí 800 USD a zahrnuje to i ubytování v chatkách. Opět zdůrazňuji, že v BC budeme nocovat maximálně 6x, a to za 800 USD nestojí.

PAMiR7000

KOMUNIKACE A ELEKTŘINA
V horách bude jediným spojením satelitní telefon.

JAZYK A ČAS
Ve oblasti se mluví tádžicky a rusky. Časový posun je plus 3 hodiny.

ZDRAVÍ
Vedoucí akce je proškolen Horskou službou ČR pro poskytnutí první pomoci v horách. Má s sebou klasickou lékárničku. Každý je povinen mít s sebou osobní lékárnu s následujícím složením: obvaz obyčejný i elastický, náplasti, léky proti horečce (Paralen), bolení hlavy (Ibuprofen) a průjmu (Endiaron, Reasec, Imodium, Ercefuryl či jiné). Na akci není problém s kvalitou pitné vody. Na akci není nutné žádné očkování, ale doporučujeme žloutenku A+B, jako ostatně na všechny akce.

PAMiR7000

POJIŠTĚNÍ
Pro horské aktivity doporučujeme pojištění přes Český horolezecký svaz, které vyřídíte online na www.horosvaz.cz. Naopak důrazně NEDOPORUČUJEME pojištění u Alpinverein. Důvody naleznete ZDE. To nemluvíme o tom, kolik organizací dnes OEAV nabízí a dokonce si na to platí reklamu v médiích - zda je to o byznyse nebo o službě horalům a horolezcům - nechť každý zváží sám.

NADMOŘSKÁ VÝŠKA
Na expedici se budeme pohybovat ve velmi vysokých nadmořských výškách. Je vhodné aby účastníci již měli nějakou zkušenost s výškou za sebou. Pro vyvarování se problémům budeme postupovat pomalu a dodržovat pitný režim. Dále budeme sledovat příslušné zdravotní ukazatele (tlak, tep, nasycení krve kyslíkem), které budou indikovat možnost dalšího pokračování ve výstupu každého účastníka. Vedoucí akce má zkušenosti s vedením skupin nadmořských výškách okolo 7000m. CK zakazuje a naprosto se distancuje od laické aplikace léků na výškovou nemoc (Dexamethason, Nifedipin) či „preventivního“ užívání diuretik (Diluran) samotnými účastníky expedice, ať už ve formě tablet či injekcí. Jakékoliv problémy způsobené porušením tohoto pravidla nebude CK řešit.

PAMiR7000

VYBAVENÍ
Seznam doporučeného vybavení bude zaslán přihlášeným účastníkům. Všichni účastníci mají možnost nákupu vybavení PAMIR7000 se slevou cca 30% (velkoobchodní ceny) a dále zvýhodněného nákupu se slevou až 30% vybavení značek Pinguin, Singing Rock, Grivel, Lanex. Mačky, cepíny, přilby, karabiny či úvazky je možné půjčit v půjčovně CK – viz odkaz Půjčovna.

VÁHOVÉ LIMITY ZAVAZADEL
Standardně 30 kg odbavených zavazadel a 8 kg příručního zavazadla. Upřesníme po nákupu letenek dle pravidel konkrétní letecké společnosti.

VÍZA A POVOLENÍ
Tádžikistán zavedl bezvízový styk pro občany ČR. Držitelé slovenských pasů potřebují vízum.

PAMiR7000

MÍSTNÍ ÚTRATA
Na místě počítejte s běžnou osobní útratou za jídlo a pití. Doporučujeme kapesné cca 100 EUR. Plynové kartuše budeme objednávat předem za cenu kolem 10 USD za 230-250 gr.

Formality: na výpravu je nutný cestovní pas platný do roku 2025. Zájemce o účast vyplní přihlášku a odešle ji do CK (stačí elektronicky), dále postupuje dle pokynů CK. Platbou zálohy se klient stává účastníkem expedice s rezervovaným místem (nikoliv sepsáním smlouvy). Doplatek musí být zaslán nejpozději 40 dní před odjezdem. V opačném případě zaniká nárok na slevy a klient riskuje vyloučení z expedice bez nároku na náhradu. Platba za letenku proběhne do 5 dní od vydání pokynu CK k platbě (záleží na libovůli letecké společnosti), cenu letenky nelze vzhledem k vývoji cen ropy nijak předpovědět.

PAMiR7000

copyright PAMIR7000, anno 2023